نتیجه جستجو برای: کرونا

کرونا، صادرات و تولید گل گهر را آلوده نکرد/ گهر ترابر دست توانمند این واحد معدنی در حمل و نقل به موقع

محمد جواد فریدونی گفت: گرچه انبارهای گل گهر از قطعات مورد نیاز واحد های تولیدی پر است اما برای اطمینان از تامین پایدار قطعات در شرکت گل‌گهر، مدیریت معکوس و...

کمتر از یک دقیقه